Open accessibility menu
HOT mobile
HOT mobile

HOT mobile

WiFi

מחוברים בכל מקום
​ובכל זמן

ראובני פרידן IPG
את השירות
HOT mobile מביאה את הבשורה עם טכנולוגית WiFi Calling אשר מאפשרת להוציא ולקבל שיחות במקומות
בהם קיים כיסוי סלולרי נמוך כגון חניונים, מקלטים, ממ"ד ועוד. השיחות מתבצעות על גבי רשת WiFi. ללא צורך
בהתקנה אפליקציה, ללא עלות נוספת ובהתקנה פשוטה ומהירה.

calling

תכירו את
​השירות
ספרו לי על
​יתרונות ​השירות
כך תגדירו 
את ​השירות במכשיר
תשובות 
לשאלות נפוצות

תכירו
הפעלה אוטומטית
​מהמכשיר
זמינות גם 
בקליטה נמוכה
שירות
ללא עלות
ללא צורך
בהתקנת אפליקציה
ספרו לי
על יתרונות השירות
כך תגדירו
את השירות במכשיר
היכנסו לחייגן     לחצו על
שלוש הנקודות     הגדרות
הפעלת שיחות WiFi
(אם קיימת אפשרות יש לבחור
"בעדיפות לרשת סלולרית")
היכנסו להגדרות מכשיר
סלולרי
שיחות דרך רשת אלחוטית
הפעלת שיחות דרך WiFi
איך מצטרפים?
איזה מכשירים תומכים?
האם השירות עולה לי כסף?
האם צריך להוריד אפליקציה?
השירות פעיל גם בחו"ל?
מה קורה שמתרחקים מנקודת WiFi
?
היכן אני יכול לראות את תנאי השירות המלאים?
תשובות 
לשאלות נפוצות