Open accessibility menu
ראובני פרידן IPG
ראובני פרידן IPG

ראובני פרידן IPG

extranet
extranet

extranet

109 ש"ח
109 ש"ח

109 ש"ח

תכירו את אפליקציית

Familykeeper

הילדים גולשים, אתם רגועים

האפליקציה מאפשרת לכם לדעת היכן הילדים שלכם
נמצאים ואיפה הם גולשים בכל זמן ובנוסף לבצע מעקב
וניהול של הפעילות שלהם  ברשתות החברתיות

מצטרפים ל- HOT mobile
לתוכנית הכוללת

200GB + שירות
FamilyKeeper

לחודש

מצטרפים לשירות
FamilyKeeper

לחודש

חבילות נוספות
​ומשתלמות

מחכות לך ממש כאן

תקשיבו להורים שמספרים

לימור צימרמן

הרבה סכנות אורבות לילדים
שלנו, ולנו ההורים יש חשיבות
גבוהה ביותר להיות נוכחים גם
​בעולם הווירטואלי של הילדים​

ב-49.9 ₪
ב-49.9 ₪

ב-49.9 ₪

ב-19.9 ₪
ב-19.9 ₪

ב-19.9 ₪

בזכות FamilyKeeper
אני מרגישה יותר מעורבת
כשאני מקבלת התראות על
​ההתכתבויות של הילדים
ברשתות החברתיות ותמיד
​יודעת איפה הם נמצאים

מאיה כהן

רוחי נעים

אנחנו תמיד דואגים מה קורה
עם הילדים שלנו כשהם יוצאים
מהבית, עם FamilyKeeper
​אני רגועה יותר

עם כל כך הרבה יתרונות?

מי יכול לוותר על הצעה

קבלת התראות בזמן אמת של פעילויות ותכנים בלתי הולמים בפלטפורמות ובמדיות השונות

בקרת מיקום המאפשרת לקבל מידע
אודות המיקום הנוכחי והיסטוריית
​המיקום של הילדים

הגדרת זמן מסך מוגבל למשחקי רשת

ניטור תמונות חדשות ותמונות
​שנשמרו במכשיר

קבלת התראות על אפליקציות
​ומשחקים חדשים שהותקנו במכשיר

זיהוי דפוסי התנהגות בעייתיים 
כמו בריונות רשת בפלטפורמות השונות

הגדרת זמן מסך לרשתות חברתיות פייסבוק, אינסטגרם, WhatsApp,
​סנפצ'ט, מסנג׳ר

הגדרת זמן גלישה באתרים מסוימים
​והצגת היסטורית גלישה

ניטור אנשי הקשר הקיימים והחדשים שנשמרים במכשיר

מעקב אחר מצב הסוללה וקבלת הודעה כאשר היא אוזלת

בקרת מיקום נוכחי 

והיסטוריית מיקומים

ניטור אנשי קשר 
קיימים וחדשים

ניהול אפליקציות הרשתות
החברתיות של הילדים

צפייה בכל התכתבויות 
ה-WhatsApp של הילדים

אתם ההורים מחליטים כמה זמן
הילדים שלכם יהיו בטלפון, ישחקו במשחקים ויגלשו לאתרים

הילדים מצלמים,
אתם מפקחים 

מעקב אחר מצב הסוללה

הגדרת זמן מסך
למשחקי רשת

למצטרפים פרטיים ועסקיים עד 1.1.21 בכפוף לתנאי התכנית שבמבצע ובכפוף לתנאי השימוש לשירות FamilyKeeper. השימוש מוגבל הורה אחד ו-4 ילדים.
HOT mobile
HOT mobile

HOT mobile